Studie 2

Vi inbjuder dig att delta eftersom du har diagnostiserats med förhöjd sköldkörtelfunktion som beror på att immunsystemet är aktiverat, s k Graves sjukdom. 

För att kunna ta ett andra steg mot att besvara på frågan ”Kan immunsystemet bidra till hjärntrötthet vid Graves sjukdom?” behöver vi rekrytera 310 personer med Graves sjukdom som ska undersökas vid diagnos och efter 15-18 månader och 120 kontroller. Denna studie bygger på ett första steg där vi tagit fram möjliga markörer på att immunsystemet är involverat i utvecklingen av hjärntrötthet vid Graves sjukdom. Vi behöver nu se om det stämmer i en annan grupp av patienter med Graves sjukdom. Vi har förhoppningen att biomarkörerna kan testas vidare i ett tredje steg och sedan öppna upp för nya insikter kring orsaken till hjärntrötthet.

KAN DU VARA MED?

För att kunna vara med i studien ska du:

  • vara mellan 18-72 år
  • nydiagnostiserad Graves sjukdom (undersökning inom 3 veckor efter insatt sköldkörtelhämmande medicinering)

Ytterligare saker som vi måste ta hänsyn till är:

  • undersökning måste ske före eller inom 3 veckor efter insatt sköldkörtelhämmande medicinering
  • det måste finnas sköldkörtelantikroppar (så kallad TRAK)
  • sköldkörtelhormonernas nivå måste ligga utanför normalområdet
  • att du har förutsättningar att genomföra studieprotokollet på ett tillfredsställande sätt

Om detta stämmer på dig och du är intresserad av att delta i studien kan du i lugn och ro läsa vidare.

VAD KOMMER ATT UNDERSÖKAS?

För att värdera mentala symptom kommer du vid två tillfällen få svara på nio stycken frågeformulär. Det första berör hjärntrötthet, det andra symptom som ångest och depression och det tredje utgår från ögonsjukdomen. Nummer fyra och fem är formulär om livskvalitet. Du kommer dessutom att få svara på tre frågeformulär om upplevd stress och hur man hanterar denna samt ett kort personlighetstest.

Vår studiekoordinator kommer att ta blodprov och vår läkare och koordinator kommer att gå igenom en rad bakgrundsfaktorer såsom tidigare och nuvarande sjukdomar, medicinering, uppgifter om Graves sjukdom, behandling, rökning, alkohol, graviditeter, preventivmedel, socioekonomi och ärftlighet och ursprung.

Vi kommer att samla in uppgifter från journal om din sköldkörtelsjukdom och eventuell återfall och sjukskrivning samt från Försäkringskassans register med avseende din sjukskrivning / sjukersättning för att undersöka hur sjukdomen påverkat arbetsförmågan.

För de som separat samtycker till det, kommer läkaren också genomföra en provtagning av ryggvätskan genom ett stick i ryggen. På en del av studiedeltagarna kommer vi att göra en fördjupad studie av hjärnaktiviteten. Detta sker dels med magnetoencephalografi (MEG) och dels med en magnetkameraundersökning som görs vid båda besöken. Du kan komma att få en separat fråga om du vill deta i MEG delen.

Studien genomförs vid diagnos och efter 15-18 månader.

Om du vill veta mer information klicka här för att se vår online patientinformation.