Studie 1

Du tillfrågas om du vill delta om du har haft Graves sjukdom med eller utan pågående hjärntrötthet liksom om du är sköldkörtelfrisk och inte har hjärntrötthet och som kan fungera som kontrollperson.

KAN DU VARA MED?

För att kunna vara med i studien ska du vara:

  • kvinna
  • mellan 18-72 år

Du kan vara med som patient om du:

  • är diagnostiserats med Graves sjukdom för 15-60 månader sedan
  • har normal sköldkörtelfunktion utan Thacapzol/ Tiamazol/Tiotil/ Propycil
  • antingen har hjärntrötthet eller inte har hjärntrötthet
  • har du hjärntrötthet så skall den inte ha uppenbart annan orsak. Hjärntröttheten skall också ha debuterat parallellt med din Graves sjukdom

Du kan vara med som kontrollperson om du:

  • är sköldkörtelfrisk och inte har hjärntrötthet

Vi kommer använda Mental fatigue Scale som screening-instrument för hjärntrötthet och du kan bara vara med om du faller inom de definitioner som vi satt.

Du kan inte vara med om du har annan sjukdom som ger trötthet, multipel skleros, annan neurologisk sjukdom myalgisk encephalopati, är gravid, ammar eller har pågående eller nyligen avslutad kortisonbehandling. Som patient skall du inte heller ha genomgått radioaktiv jodbehandling de senaste 18 månaderna.

Om detta stämmer på dig och du är intresserad av att delta i studien kan du i lugn och ro läsa vidare.

VAD KOMMER ATT UNDERSÖKAS?

Först kommer du att få svara på ett frågeformulär som berör hjärntrötthet. Utifrån resultatet på det avgörs om du kan komma med i studien antingen som hjärntrött eller som icke hjärntrött. Om du kan vara med kallas du på besök till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Vid besöket hos oss kommer du få svara på ytterligare åtta frågeformulär – dels två stycken som handlar om livskvalitet, ett som berör ångest och depression, tre korta ensides-formulär som berör coping och självkänsla, ett kort personlighetstest och ett som berör ögonsymptomen. Detta är väletablerade tester. Vår studiekoordinator kommer att ta blodprov och vår läkare kommer att gå igenom en rad bakgrundsfaktorer såsom tidigare nuvarande sjukdomar, medicinering, uppgifter om Graves sjukdom, behandling, rökning, alkohol, graviditeter, preventivmedel, socioekonomi och ärftlighet och ursprung. Läkaren genomför också provtagning av ryggvätskan genom ett stick i ryggen.

För att kunna screena dig för att se om du kan vara med behöver du läsa forskningspersonsinformationen. Klicka här för att läsa.