Kontakt

För vidare information kan du kontakta:

Docent/universitetsöverläkare Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Gröna Stråket 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
tel: 070-5833398, email: helena.filipsson@medic.gu.se

Studiekoordinator/sjuksköterska/doktorand Agneta Lindo
Sahlgrenska Universitetssjukhus, 413 45 Göteborg
tel: 076-6185481, email: agneta.lindo@vgregion.se

Doktorand/specialistläkare Karin Tammelin
tel: 031-3427331, email: karin.tammelin@vgregion.se