Kontakt

För vidare information kan du kontakta:

Helena Filipsson Nyström Docent/universitetsöverläkare
Endokrinsektionen, Gröna Stråket 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
tel: 070-5833398, email: helena.filipsson@medic.gu.se

Ulrika Björk Forskningssjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhus, 413 45 Göteborg
tel: 031-7863201, email: ulrika.m.bjork@vgregion.se

Agneta Lindo Studiekoordinator/sjuksköterska/doktorand
Sahlgrenska Universitetssjukhus, 413 45 Göteborg
tel: 076-6185481, email: agneta.lindo@vgregion.se

Karin Tammelin Doktorand/specialistläkare
tel: 031-3427331, email: karin.tammelin@vgregion.se