Varför behöver vi göra en forskningsstudie på detta?

Vårt mål är friska och välmående människor. Vid giftstrumans höga hormonnivåer är mentala symptom vanliga. I de flesta fall försvinner de mentala symptom vid behandling av giftstruman, men hos en del kvarstår en hjärntrötthet lång tid efter att hormonerna blivit normala. Hjärntrötthet definieras i det här fallet som svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet vid komplicerade uppgifter, uttröttbarhet, minnessvårigheter, stressintolerans, irritabilitet, och känslomässig obalans.

I vissa fall bidrar mental trötthet till en kvarstående försämrad livskvalitet efter Graves sjukdom. Fortfarande saknas viktiga pusselbitar i kunskapen kring vad som är orsaken till detta och kring vad som händer i hjärnan. Det är frustrerade både för patienter, anhöriga och för sjukvårdspersonal.

Graves sjukdom är en sjukdom som orsakas av en obalans i immunsystemet och den vanligaste komplikationen, ögonpåverkan, beror på autoimmunitet. Vi har hypotesen att immunsystemet kan vara inblandat också i utvecklingen av hjärntrötthet. För att avgöra detta gör vi en studie.

För att veta om du passar för studien går du igenom ett web-formulär. Du kan läsa mer om studierna här… Det är först när du kommer på besök till oss som du skriver under att du är med i studien. Räkna med att webformuläret tar 10-15 minuter att fylla i. Du kan avbryta och fortsätta senare. Om du vet någon som du tror kan vara med – be dem också fylla i webformuläret.

Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor – studiekoordinator Agneta Lindo, agneta.lindo@vgregion.se, tel 076-6185481