Steg 2 Kontrollpersoner

Vi inbjuder dig att delta som kontrollperson. 

För att kunna ta ett andra steg mot att besvara på frågan ”Kan immunsystemet bidra till hjärntrötthet vid Graves sjukdom?” behöver vi rekrytera 310 personer med Graves sjukdom som ska undersökas vid diagnos och efter 15-18 månader och 120 kontrollpersoner. Denna studie bygger på ett första steg där vi tagit fram möjliga markörer på att immunsystemet är involverat i utvecklingen av hjärntrötthet vid Graves sjukdom. Vi behöver nu se om det stämmer i en annan grupp av patienter med Graves sjukdom och jämföra undersökningarna mot kontroller. Vi har förhoppningen att biomarkörerna kan testas vidare i ett tredje steg och sedan öppna upp för nya insikter kring orsaken till hjärntrötthet.

KAN DU VARA MED?

För att kunna vara med i studien ska du:

  • vara mellan 18-72 år
  • ha normal sköldkörtelfunktion
  • ha förutsättningar att genomföra studieprotokollet på ett tillfredsställande sätt du skall ej ha känd neurologisk sjukdom.

Om detta stämmer på dig och du är intresserad av att delta i studien kan du i lugn och ro läsa vidare.

VAD KOMMER ATT UNDERSÖKAS?

För att värdera mentala symptom kommer du att få svara på nio stycken frågeformulär vilket tar ca 1-1,5 timme. De berör hjärntrötthet, ångest och depression, ett utgår från ögonsjukdom man kan få vid Graves sjukdom, två handlar om livskvalitet och tre om upplevd stress och hur man hanterar denna. Du kommer även att få fylla i ett kort personlighetstest.

Vår studiekoordinator kommer att ta blodprov och vår läkare och koordinator kommer att gå igenom en rad bakgrundsfaktorer såsom tidigare och nuvarande sjukdomar, medicinering, rökning, alkohol, graviditeter, preventivmedel, arbete, socioekonomi och ärftlighet och ursprung. Vi kan också komma att kontrollera sjukskrivning mot Försäkringskassans register.

Du kommer att genomgå en fördjupad studie av hjärnaktiviteten med hjälp MEG, där elektroder fästs på huvudet. Vid MEG görs alltid också en magnetkameraundersökning av hjärnan.

Studiebesöket kan upprepas efter 15 månader på samma sätt.

För kontroller ingår inte ryggvätskeundersökning.

Om du vill veta mer information klicka här för att se vår online patientinformation.