Om Studien

Fokus i studien ImmunoGraves är att bättre diagnostisera och förstå orsaken till de mentala symptom som en del patienter med giftstruma (Graves sjukdom) utvecklar. Vi vill utreda möjligheten till om immunsystemet kan vara involverat.

Steg 1

Steg 2 Patienter

Steg 2 Kontroller