Om Studien

Fokus i studien ImmunoGraves är att bättre diagnostisera och förstå orsaken till de mentala symptom som en del patienter med giftstruma (Graves sjukdom) utvecklar. Vi vill utreda möjligheten till om immunsystemet kan vara involverat.

Steg 1

– till dig som har diagnostiserats med Graves sjukdom för minst 15 månader sen eller är vill vara kontrollperson i studien.

Steg 2 Patienter

– till dig som har nyligen diagnostiserats med Graves sjukdom.

Steg 2 Kontroller

– till dig som vill vara kontroll personen i studien.